puisi

#Esai

Catatan Kecil tentang Kata Kerja

1. Engkau kerap tidak betul-betul paham maksud sebuah frasa sebelum engkau melibatkan kata kerja. Ketika mendengar mereka mengatakan media massa, coba engkau sisipkan kata memanipulasi di antara keduanya. Ketika mendengar mereka mengatakan pendidikan agama, coba engkau sisipkan kata menjual di […]